Salattu puutarha

SALATTU PUUTARHA – Linnainmaan korttelikilpailu

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja maankäytön suunnittelu järjestivät vuonna 2015 avoimen korttelikilpailun Linnainmaan uudelle asuinalueelle. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kortteliin kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaita,
rakennus- ja asuntotyypeiltään monipuolisia sekä innovatiivisia asumisratkaisuja.

Ehdotuksemme ”Salattu puutarha” sai murskatuomion:

Ehdotus poikkeaa huomattavasti kaavaluonnoksen ratkaisusta. Esitystapa on tyylikäs. Ehdotus on
kilpailun kiinnostavimpia ja eniten ajatuksia herättävä työ.

Ehdotus on kuitenkin epärealistinen eikä se sovi kilpailualueelle. Esimerkiksi mäntymetsän siirto
kostealle peltoalueelle ja laaja hulevesiallas piha-alueella ovat epäuskottava ratkaisu. Pohjakerrokset
sisäpihan puolella ovat mykkiä eivätkä liity pihatilaan. Ehdotuksessa on liian raskas ja suuri
massa. Hipunkadun varsi on kaupunkikuvallisesti mahdoton (pohjakerroksen autopaikat avautuvat
kadulle).

Kilpailutyö oli laadittu yhdessä maineikkaan Konior studion kanssa.
Kohde ei valitettavasti toteudu Linnainmaalle, mutta rohkaistuneena saamistamme arvosteluista jatkamme edelleen ennakkoluulotonta suunnittelua.

kuvat-asuva-kilpailu-1

KANTAVA AJATUS

Suunnittelun lähtökohta: Miten tuoda luonto lähemmäksi kaupunkikotia? Kilpailualueen luonto ja asemakaavaluonnos innoittivat ajatukseen kortteleiden puutarhamaisista sisäpihoista, joita asunnot ympäröivät. Kaikilta sisäpihoilta on kulkuyhteys ja näkymät avautuvat aluetta halkovaan hulevesipuistoon.

Salatun puutarhan ajatus on tehdä mahdolliseksi tiivis, kaupunkimainen asuminen luonnon keskellä.

Jotta sisäpiha voidaan säilyttää luonnonomaisena, pysäköinti on sijoitettu korttelin ulkokehälle maan tasoon ensimmäiseen kerrokseen, asuntojen alle.

Sisäpihasta tulee suojaisa, vehreä puutarha täynnä elämää.

Kotiin mennessään salatun puutarhan asukas kulkee erilaisten tilojen halki: Kadulta puolijulkiselle aukiolle, aukiolta yhteiselle sisäpihalle ja sisäpihalta yksityiseen asuntoonsa.

Koska kilpailukortteli on lähimpänä sammon valtatietä, sinne on sijoitettu alueen korkeimmat rakennukset, ja sen sisäpiha on alueen suurin.

1. Sauna 2. Yhteistila 3. Kahvila 4. Aukio 5. Sisäänkäynti pysäköintiin

Asema

SISÄPIHA

Sisäpiha on korttelin sydän: turvallinen satama, saari kaupungin valtameressä ja yhteisöllinen kohtauspaikka luonnon keskellä.
Se voi olla puutarha, metsä tai niitty.

Sisäpihalla on pieni lampi. Lammen rannalla on sauna ja kokoontumispaikka nykyajan kyläläisille. Sisäpihan muoto on orgaaninen; se on suojaisa ja puiden kehystämä, kuitenkin kaiken keskellä.

Puutarha voi olla lepopaikka. Se voi olla leikkipaikka lapsille. Se voi olla kohtauspaikka. Se liittää asukkaat yhteen. Sisäpihan kävelytiet risteileivät kuin jännittävät polut metsässä. Niitä pitkin voi kiertää puutarhan ja ne tarjoavat pääsyn kaikkiin asuntoihin.

Sisäpihan kaakkoiskulmassa on aukio, jossa on pieni kahvila ja kauppa. Aukio yhdistää sisäpihan koko aluetta halkovaan hulevesipuistoon. Sisäpihan ympärillä on talo.

2

TALO

Aluetta ympäröivä rengasmainen talo koostuu useista pienemmistä taloista. Jokainen talo on erilainen, ja niil- lä on oma identiteettinsä. Kuitenkin yhdessä nämä talot muodostavat orgaanisen muodon, joka on yksi – sillä on oma identiteettinsä.

Yhteinen identiteetti näkyy ulospäin alueen maamerkkinä toimivana luoteiskulmana, valkoisina seininä ja julkisivun puuosina.

Korttelin ulkopuolen julkisivu on kova ja suojaava. Suurin osa siitä on sileää rappausta. Ensimmäinen kerros valkoista tiiltä. Pienempi osa on puuta, joka antaa viitteen pehmeästä puutarhasta kovan kuoren sisällä.

Sisäpihan julkisivu on pehmeä, herkkä ja luonnollinen. Se on erilainen kussakin moduulissa. Kukin moduuli koostuu enimmillään noin 20 asunnosta. Kunkin asunnon oma identiteetti näkyy mittakaavan muutoksina ikkunoissa, parvekkeissa, sisäänvedoissa ja muissa julkisivun elementeissä sekä erityyppisinä vaihtelevina puuverhouksina.

Jokaisessa moduulissa on useita erikokoisia asuntoja. Kuitenkin nämä kaikki perustuvat tiukkaan ja itseään toistavaan rakenteeseen. Tämän rakenteen avulla voidaan hyödyntää esivalmistettuja rakenneosia ja optimoi- da valmistusprosessia. Rakenteen ansiosta asuntojen kokoja voidaan varioida tarpeen mukaan.

Julkisivun sisäänvedot toimivat yksityisinä ulkotiloina. Lasiset ulokeparvekkeet tarjoavat näkymiä puutarhaan ja tuovat valoa asuntoihin.
Varastotilat, tekniset tilat ja muut aputilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa, pysäköintitilojen välissä.

asuva_03