Siena

Vuonna 2017 Asuva Oy voitti Pirkkalan kunnan järjestämän suunnittelukilpailun Siena-kilpailutyöllään. Arkkitehtina oli Jari Mäkimartti Himla arkkitehdit Oy:stä. Kilpailussa oli tavoitteena esittää kaupunkikuvallisesti mahdollisimman laadukas suunnitelma huomioiden asemakaavamääräykset.