Asuva Oy

Asuva Oy on tamperelainen rakennusliike. Rakennamme koteja rakkaudesta arkkitehtuuriin.

Rakennusliiketoiminta on käynnistetty 2014, jolloin nykyiset omistajat Henri Kulmala ja Ville Kaseva huomasivat jakavansa yhteisen intohimon hyvään suunnitteluun ja laadukkaaseen rakentamiseen.

Suomen Vahvimmat Platina-sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus on ollut korkeimmassa luokassa (AA+ tai AAA) vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Platinasertifikaatti on kolmella prosentilla yrityksistä. Sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatti myönnetään ainoastaan parhaista parhaille. Asuva Oy:lla platinaluokitus on ollut viisi vuotta.

PALKINNOT

RIMINI

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi 5.11.2019 Hyvän Rakentamisen Kunniamaininnan Asuva Oy:lle asuinkerrostalo Riminin hyvästä rakentamisesta. Lainaus kaupungin tiedotteesta:

Kunniamaininnalla jaosto haluaa korostaa asuinkerrostalon korkealaatuisen asuntosuunnittelun, toteutuksen, modernin ja omaleimaisen arkkitehtuurin merkitystä sekä kannustaa lähiökerrostalomiljöiden laadulliseen kehittämiseen.

TORINO

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi vuonna 2015 Asuva Oy:lle Hyvän rakentamisen kunniamaininnan Torinon hyvästä rakennuttamisesta ja rakentamisesta.

KILPAILUTYÖT

SIENA

Vuonna 2017 Asuva Oy voitti Pirkkalan kunnan järjestämän suunnittelukilpailun Siena-kilpailutyöllään. Arkkitehtina oli Jari Mäkimartti Himla arkkitehdit Oy:stä. Kilpailussa oli tavoitteena esittää kaupunkikuvallisesti mahdollisimman laadukas suunnitelma huomioiden asemakaavamääräykset.

Kohdetta ei toteutettu.

SALATTU PUUTARHA

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja maankäytön suunnittelu järjestivät vuonna 2015 avoimen korttelikilpailun Linnainmaan uudelle asuinalueelle. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kortteliin kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaita, rakennus- ja asuntotyypeiltään monipuolisia sekä innovatiivisia asumisratkaisuja.

Suunnitelma ei menestynyt kilpailussa, mutta herätti kiinnostusta ja ajatuksia.